Synjectos

Về gãy xương

Synjectos® là vật liệu tổng hợp, vô trùng tái tạo thay thế xương bao gồm  bột (canxi, photphat) và chất lỏng (dung dịch photphat) được trộn với nhau theo một tỷ lệ xác định, tạo thành một hỗn hợp sền sệt, đông đặc lại tạo thành hỗn hợp apatitic, tương tự như  mô xương xốp tự nhiên. Không sử dụng vật liệu có nguồn gốc sinh học trong quá trình sản xuất Synjectos®

Sự tái hấp thu của vật liệu Synjectos và sự hình thành xương mới.

Synjectos® có thể được sử dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến khuyết tật xương, được ổn định bằng một quy trình phẫu thuật thích hợp tại vị trí gãy xương, ví dụ: gãy xương khớp vai, chấn thương cổ tay, vỡ mâm chày, gãy xương gót chân, lấp u nang xương lành tính hoặc bổ sung các khuyết tật xương sau khi lấy xương để ghép xương tự thân và trám các hốc xương của gãy xương do gãy (A1.1 và A1.2, A3.1 sau khi ổn định phẫu thuật bổ sung) sau các quá trình phục hồi gãy xương.

Chú ý:

Synjectos® nên được sử dụng độc quyền bởi các bác sĩ phẫu thuật đã quen thuộc với việc xử lý xi măng sinh học và các kỹ thuật phẫu thuật tương ứng như điều trị các khiếm khuyết thẩm thấu.

Radiograph showing recurrent giant cell tumor of the right proximal femur (case 28). (A) The patient was referred to Mie University Hospital (Tsu, Japan) following recurrence of giant cell tumor at proximal part of femur with pathological fracture. (B) Calcium phosphate cement and calcium hydroxyapatite ceramic were implanted and compression hip screw was inserted after curettage. Additional surgery was needed due to local recurrence. (C) At the time of review, limb length discrepancy was 1.5 cm, although the patient can work without any disability as a nurse.

Radiograph showing giant cell tumor of the left distal femur. (A) The patient was referred to Mie University Hospital (Tsu, Japan) following pathological fracture. (B) The tumor was located in the distal region of the femur and adjacent to distal femoral physis. (C) Calcium phosphate cement and calcium hydroxyapatite ceramic were implanted into the bone defect following curettage of the bone tumor.